ریخته گری چدن وفولاد سایر صنایع

این شرکت کلیه قطعات ریخته گری مرتبط به نیاز مشتری را انجام می دهد