در دهه 50 که خلاء وجود یک شرکت ریخته گری در کل بازار مصرف ایران به خوبی احساس می شد مدیران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی سازی دانش ریخته گری اقدام به تأسیس گروه صنعتی ریخته گری تخصصی همکاران درسال 1357 نمودند. این شرکت با تجهیزاتی همچون کوره القای و دستگاه کوانتومتر و آزمایشگاهی و بهترین مواد اولیه توانایی تولید قطعات با استاندارد و کیفیت عالی را داراست.

تیم توانمند همکاران